Skip to content
Home » บทความ » ตู้ Slot Machine มีขายในไทยมั้ย? ราคาเท่าไหร่ เล่นเองที่บ้านผิดกฎหมายหรือเปล่า?

ตู้ Slot Machine มีขายในไทยมั้ย? ราคาเท่าไหร่ เล่นเองที่บ้านผิดกฎหมายหรือเปล่า?

Slot Machine กับกฎหมายในประเทศไทย

สล็อตแมชชีน เป็นเครื่องเล่นพนันที่ประกอบด้วยวงล้อจำนวน 3 วง หรือมากกว่า วงล้อนี้จะหมุนเมื่อผู้เล่นหยอดเหรียญ แล้วกดปุ่ม หรือโยกคันโยก ซึ่งในปัจจุบันไม่นิยมกันแล้ว แต่ในประเทศไทยยังคงถูกพบเห็น มีการซื้อขายตู้สล็อตโดยการพรีออเดอร์ หรือเป็นตู้สล็อตมือสอง ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นขึ้นไป

หากท่านสนใจซื้อเก็บไว้เล่นที่บ้านของท่านเองนั้น เป็นเรื่องที่ไม่แนะนำอย่างยิ่งค่ะ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จะมีข่าวให้เห็นตามสื่อต่างๆ ในเรื่องของมีตู้สล็อตไว้ในครอบครองเพื่อการพนัน ผิดกฏหมายตามมาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี

หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด

ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา (อ้างอิงจาก https://www.khaopracity.go.th/) และตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจจับกุม ยึด ตรวจสอบ ทำลายได้

หากเจ้าของเกมนั้นไม่สามารถแสดงหลักฐานภายใน 30 วัน โดยที่ได้มีการตรวจพบว่า มีเครื่องเล่นเกม ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมชนิดต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีลักษณะหรืออยู่ในสภาพที่สามารถใช้หรือนำไปประกอบเพื่อ

ใช้เล่นการพนันได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมาเยาวชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “เครื่องเล่นเกม” หมายความว่า

(1) สล็อทแมชชีน (Slot Machine) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

(2) ตู้ม้าแข่งหรือสนามม้าแข่งจำลอง หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

(3) ปาชิงโกะ (Pachinko) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

4) รูเล็ท (Roulette) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน

(5) เครื่องเล่นที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน หรือทำงานโดยวิธีการอื่นใด ที่มีวิธีการเล่นไม่ว่า จะอาศัยทักษะหรือความสามารถของผู้เล่นประกอบการเล่น หรือไม่ก็ตาม หากผู้เล่นชนะหรือสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของเครื่องเล่นที่ระบุไว้จะมี เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือ สิ่งอื่นใด ออกมาจากเครื่องเล่นเกมนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่ง

(6) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทชิพ (chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตราในการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5) หรือ

(7) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5)

ข้อ 2 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจยึดและ ทำการตรวจสอบเครื่องเล่นเกม หากพบว่า มีลักษณะที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนันได้

ไม่ว่า จะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผลิตและนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผลิตในราช อาณาจักร ให้เครื่องเล่นเกมนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตน และสามารถแสดงหลักฐานว่า เครื่องเล่นเกมที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด

ข้อ 3 เครื่องเล่นเกมที่ได้ถูกยึดไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตนและสามารถแสดงหลักฐานว่าเครื่องเล่นเกม ที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมายภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับ

ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจยึด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เว้นแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่า เครื่องเล่นเกมนั้นมีความจำเป็นต้องเก็บรักษา ไว้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในชั้นศาล กับผู้กระทำความผิดตามข้อ 5

ข้อ 5 การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/content/435546  

กฎหมายการพนันต่างประเทศที่ไม่เหมือนประเทศไทย

สล็อตถูกพัฒนาเป็นระบบออนไลน์จากการเล่นตามบ่อนคาสิโนที่มีการพนัน มีความสะดวกสะบายในการเล่นมากขึ้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ แถมยังมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยถ่ายทอดสดให้กับผู้เล่นได้เลือกเข้าไปใช้บริการอยู่มากมาย เช่น เกมคาสิโน แทงบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ และเกมอื่น ๆ

การถ่ายทอดสดตรงมาจากบ่อนคาสิโนซึ่งเป็นประเทศที่การพนันถูกกฎหมาย ซึ่งมันจะทำให้ท่านได้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในโลกคาสิโนอย่างจริงๆ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สำหรับนักเดิมพันสามารถเล่นผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ได้ง่าย เช่น คอมพิวเตอร๋ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือ เมื่อการพนันออนไลน์มีผู้สนใจใช้บริการมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายๆ ด้านรวม ถึงด้านกฎหมายด้วยเช่นกัน

กฎของพนันออนไลน์

ค่า House Edge หรืออัตราการได้เปรียบเป็นสิ่งที่ทำให้เว็บคาสิโนหรือบ่อนคาสิโนสามารถอยู่ได้ ดังนั้นต่อให้มีนักพนันมากเพียงใดเล่นได้เยอะแค่ไหน คาสิโนก็ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน แต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ทำให้บรรดาเจ้ามือหวั่นใจนั่นก็คือความมีวินัยในการเล่นพนัน และนั่นคือที่มาของกฎเหล็กเซียนพนัน

หากพูดถึงความใจกล้าที่กล้าได้กล้าเสียของคนไทยนั้นเมื่อดวงขึ้นต่อให้มีอะไรมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่เลยแหละยิ่งทำให้ได้ใจมากขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่พลาดดวงก็ตกทันทีก็อย่างว่าการพนันมักจะมีได้มีเสียแล้วแต่วันกันไป หรือหากใครที่เป็นสายมูการพกของขลัง ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้นักพนันอย่างท่านมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

เล่นสล็อต ตามดวงวันเกิด ฉลอง Birthday วันไหน เล่นเกมไหนดี? 

ไหว้พระวัดไหนดี? 5 แหล่งขอโชคลาภ ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์

รวม 5 คาถาเล่นการพนันสั้นๆ จะกดเมื่อไหร่ ท่องก่อน

ภาพหน้าจอมือถือเสริมดวง ใช้รูปอะไร โชคดี สล๊อตแตกบ่อย?

ดวงการพนันไม่ขึ้น – แต่เล่นสล๊อต มักจะได้กันทุกคน ไม่พึ่งคุณไสย


อย่างไรก็ตามผู้เล่นควรสละเวลาที่จะศึกษาเทคนิคในการเล่น รวมถึงความมีวินัยในการเล่น นักพนันสามารถเป็นเซียนพนันคนหนึ่งได้เหมือนกันยิ่งมีความกล้าได้กล้าเสียในเดิมพันด้วยแล้วอาจไปได้ไกลกว่าที่คิดอีก โดยไม่ต้องทำประจำเลยก็เป็นได้


การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายในประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามก็ไม่หมดสิ้นสักที เพราะว่าเว็บพนันเหล่านั้นได้ไปจัดตั้งบ่อนที่ต่างประเทศกันทั้งนั้น สำหรับท่านใดที่เล่นอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะท่านแค่เป็นผู้เล่นเท่านั้น หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน สนใจอ่านบทความอืนๆ ได้ที่ https://gamepg99.com/


PGSLOT สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน ออโต้ 24 ชั่วโมง​

สล็อตออนไลน์ ใหม่ล่าสุด ยอดฮิตมากแรง PG SLOT AUTO คาสิโนออนไลน์ พีจีสล็อต ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มาพร้อม กราฟฟิกที่สวยงาม ได้อรรถรสในการเล่นพนันออนไลน์ สล็อต เล่นง่ายได้เงินจริง แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก รับเครดิตฟรี ไปเล่นพนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ มีเกมพนันออนไลน์ All Slot ให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกม อาทิเช่น สล็อต บาคาร่า ยิงปลา ไฮโล รูเลต ป๊อกเด๊ง และ เกมพนันอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกเล่น Pg Slot เว็บหลัก สมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บพนันออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน ท่านก็สามารถเข้าไป ร่วมสนุกกับพนันออนไลน์ สล็อตได้แล้ว คาสิโนออนไลน์ เงินชัวร์ สมัคร สล็อต ค่าย Pg สล็อตเครดิตฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *