Skip to content
Home » บทความ » ประวัติการพนันในไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหน? และปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ประวัติการพนันในไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหน? และปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน

ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ การพนันมีต้นกำเนิดที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช ส่วนประเทศไทยในเรื่องของการพนันเริ่มเข้ามาในยุคใด สมัยใดไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่ชัดไว้ แต่สันนิษฐานว่าการพนันน่าจะเข้ามาโดยการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีน

ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ที่มีปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัดนั้นมีขึ้นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเรียกว่า กำตัด ซึ่งมีวิธีการเล่นและอุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นถั่ว หรืออีจี๋ของประเทศจีน

จากข้อสันนิษฐานและเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า คนไทยได้รู้จักการเล่นการพนันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ส่วนในสมัยพระเจ้าบรมโกศทรงเห็นว่า ประชาชนนิยมเล่นการพนันกันมาก จึงโปรดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อนการพนันเป็นเงินช่วยราชการเรียกว่าอากรบ่อนเบี้ย และยอมให้มีผู้ผูกขาดอากรไปตั้งบ่อนเบี้ยตามหัวเมืองทั่วไป  [1]

ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นตัวอย่างการตั้งวงเล่นถั่วโป

กาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย

บ่อนการพนันมีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ กระทั่งการคลังมีเสถียรภาพมากในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้ลดบ่อนตามที่ต่าง ๆ ให้น้อยลง เพราะทรงเห็นว่า การพนันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ แม้จะได้เงินเข้าคลังมาก แต่ก็มีคนหมดเนื้อหมดตัวมากมาย ได้ไม่คุ้มเสีย

พ.ศ. 2456 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำริที่จะชักนำประชาชนให้เลิกอบายมุข จึงได้มีการตั้งคลังออมสินขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้ริเริ่มการออมเงินแทนการเล่นพนัน และต่อจากนั้นอีก 3 ปี ก็มีการเลิกหวย ก.ข. และเลิกบ่อนเบี้ยในที่สุด ซึ่งในปีนั้นเศรษฐกิจยังดีอยู่มาก

พ.ศ. 2461 เจอปัญหากักกันข้าว พร้อมกับราคาดีบุกตกต่ำ ประเทศขาดเงินรายได้หลายล้าน กลายเป็นปัญหากลุ้มรุมชนิดผีซ้ำด้ำพลอย ลากยาวมาถึงปี พ.ศ. 2469

พ.ศ. 2473 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการออก พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2473 จุดประสงค์เพื่อควบคุมการเล่น และค่อย ๆ จำกัดให้ลดน้อยลง แต่แล้วก็มีการยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับนั้นไป

พ.ศ. 2478 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลใหม่พยายามเปิดเสรีให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยการออก “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478” เป็นกฎหมายฉบับแรก ที่รัฐบาลริเริ่มให้มีบ่อนการพนันที่จัดการโดยรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีลักษณะพิเศษคือได้ให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล ด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญในกาลต่อมาคือช่วยทดแทนรายได้จาก “เงินรัชชูปการ” ซึ่งได้ยกเลิกไป หลังการประกาศใช้ประมวลรัษฎากร

“เงินรัชชูปการ” คือภาษีบุคคลซึ่งคิดตามฐานรายหัว โดยไม่คำนึงว่าแต่ละคนจะมีรายได้เท่าไหร่ เป็นภาษีที่พัฒนามาจากภาษี “เงินค่าราชการ” เพราะว่าการเก็บเงินค่าราชการ เป็นระบบคู่ขนานกับการเกณฑ์แรงงานไพร่ ดังนั้นจึงเป็นภาษีที่เรียกเอากับบุคคลที่เป็นพลเมือง แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับยกเว้น เช่น กลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์ และขุนนาง

กระทั่งปี พ.ศ. 2481 ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการเปิดสถานกาสิโนถึง 5 แห่ง ที่หัวหิน ลพบุรี พิษณุโลก หนองคาย และเบตง สร้างรายได้มากมายจนมีการขยายเพิ่มอีกเป็น 11 แห่ง คือ หัวหิน เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ตราด สงขลา ภูเก็ต เบตง และสุไหงโกลก ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง เว้นก็แต่ที่หัวหิน และสงขลา ท่านรัฐมนตรีการคลังในสมัยนั้นคือ ปรีดี พนมยงค์ ได้เดินทางไปเปิดด้วยตนเองทีเดียว

แต่สุดท้าย สถานกาสิโนเหล่านี้ก็ได้เงียบหายไป

พ.ศ. 2488 เกิดเหตุภาวะเงินเฟ้อระหว่างสงคราม รัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ จึงดำริที่จะดำเนินการดูดเงินคืนออกจากระบบ เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ จึงได้ปัดฝุ่น พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ออกมาใช้ และจัดตั้งสถานกาสิโนขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

ปรากฎว่า เพียง 82 วัน เฉพาะในกรุงเทพ ทำรายได้จากสถานกาสิโนถึง 12.94 ล้านบาท หรือ 22.8% ของงบประมาณรายได้ประจำเดือน ซึ่งถ้ารวมกาสิโนทั้งประเทศ ทำรายได้กว่า 24.13 ล้านบาท เรียกได้ว่าทำเงินถล่มทลาย

แต่สุดท้าย สถานกาสิโนดังกล่าวก็ต้องปิดตัวลง เนื่องจากประชาชนเล่นการพนันกันจนหมดเนื้อหมดตัว บางรายถึงกับฆ่าตัวตายพ.ร.บ. การพนันฉบับดังกล่าวจึงต้องยกเลิกไปจวบจนถึงปัจจุบัน เหลือแค่สลากกินแบ่งรัฐบาล (และหวยใต้ดิน) ที่ยังคงเป็นยาหอม คอยย้อมอารมณ์ฮึกเหิมให้ผู้คนทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน  [2]

การพนันในประเทศไทยปัจจุบัน

ปัจจุบันการเล่นการพนันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยและมีการเล่นการพนันในหลากหลายรูปแบบทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มีอัตราผู้เล่นการพนันมีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีและมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบนี้อย่างมหาศาล

ด้วยเทคโนโลยี สังคม สถานการณ์โควิด19 และเศรษฐกิจ ทำให้เปอร์เซ็นต์การเล่นการพนันของคนไทยที่เคยเล่นการพนันมีมากถึง 57% ทั่วประเทศ ทั้งยังมีผู้เล่นในทุกช่วงอายุอีกด้วย (ผลการสำรวจในการประชุมวิชาการของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี 2562) และสิ่งที่น่ากลัว น่ากังวลใจที่สุด คือ มีเด็กอายุ 15-18 ปี หรือคิดเป็น 20.9% ของกลุ่มเด็กที่มีการเริ่มเล่นการพนัน

ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ปกครองที่จะต้องสอดส่องและคอยชี้แนะลูกหลาน ในเรื่องของข้อดีข้อเสียในการเล่นการพนัน เพราะเด็กไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้วยความที่การพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ทำให้การเล่นเสี่ยงโชคไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมมากนัก ทำให้ช่องทางการเล่นการพนันนั้นจำกัดอยู่ในเฉพาะบางกลุ่มอย่างลับๆ เว้นเสียแต่หวย หรือที่เรียกว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่เป็นเพียงอย่างเดียวที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งรวมกับผู้ที่เล่นหวยใต้ดินและหวยต่างประเทศที่ผิดกฎหมายในไทย ไม่เพียงแค่นี้ยังมีการพนันอื่นๆ ที่คนไทยนิยมเล่นกันเป็นจำนวนไม่น้อยนั้นคือ พนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล เว็บพนันออนไลน์ที่พบได้บ่อยตามโฆษณาทั่วไป เช่น เว็บพนันออนไลน์บนมือถือที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและบ่อนเถื่อนที่จะรู้กันเฉพาะวงในที่รู้กัน ถึงการพนันในประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นพนันมีจำนวนมากขึ้นทุกปี [3]


PGSLOT สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน ออโต้ 24 ชั่วโมง​

สล็อตออนไลน์ ใหม่ล่าสุด ยอดฮิตมากแรง PG SLOT AUTO คาสิโนออนไลน์ พีจีสล็อต ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มาพร้อม กราฟฟิกที่สวยงาม ได้อรรถรสในการเล่นพนันออนไลน์ สล็อต เล่นง่ายได้เงินจริง แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก รับเครดิตฟรี ไปเล่นพนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ มีเกมพนันออนไลน์ All Slot ให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกม อาทิเช่น สล็อต บาคาร่า ยิงปลา ไฮโล รูเลต ป๊อกเด๊ง และ เกมพนันอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกเล่น Pg Slot เว็บหลัก สมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บพนันออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน ท่านก็สามารถเข้าไป ร่วมสนุกกับพนันออนไลน์ สล็อตได้แล้ว คาสิโนออนไลน์ เงินชัวร์ สมัคร สล็อต ค่าย Pg สล็อตเครดิตฟรี


Reference :

[1] https://www.baanjomyut.com/

[2] https://www.luehistory.com/

[3] https://www.thaihealth.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *